30 iunie 2010

#89 (om, Dumnezeu, libertate)

„De fapt, creând omul în libertate, Dumnezeu este Cel care-Şi limitează propria libertate în beneficiul libertăţii omului. Afirmaţia lui Sartre: «Dacă Dumnezeu există, omul nu este liber» trebuie deci inversată: «Dacă omul există, Dumnezeu nu este liber».“ (M. Evdokimov)