23 mai 2008

#33 (etic vs estetic - evrika!; schiţă de raţionament)

Eticul versus esteticul reloaded. Am arătat, aşadar, că i) cel dintâi este în mod inexorabil, într-un fel sau altul, implicit celui de-al doilea (şi invers, de fapt). Dar ii) morala, prin ea însăşi, cere automaximalizarea, adică urmarea şi împlinirea ei în gradul cel mai ridicat. Prin urmare, iii) opera de artă veritabilă este cea în care fondul etic are configuraţia cea mai consistentă posibil. Deci religia. (Ceea nu înseamnă, totuşi, că tipul de artă/estetic desemnat aici e cel al artei cu tendinţă. Motiv - aceasta încalcă alt dat fundamental al fiinţei umane, respectiv principiul libertăţii decizionale.)

Niciun comentariu: