20 august 2013

#121 (milă; prostul gust)

Nu îți poate fi cu adevărat milă de cineva decât în măsura în care suferința ta este cel puțin egală cu a lui.

Prostul gust ─ concretizat într-o glumă de această natură ori într-un nume de formație rock precum „The Killers”. De ce, pentru unii, spre deosebire de autorii unor astfel de gesturi, cele din urmă sunt calificabile astfel? De pildă, membrii „The Killers” vor explica faptul că ei au ales acest titlu având în vedere, evident, doar sensul conotativ și, la o adică, de-a dreptul măreț prin intransigența sa al termenului. Și nimeni nu îi poate contrazice, însă cei pentru care, în ciuda acestei explicații, numele rămâne totuși de prost gust au pur și simplu o sensibilitate și o conștiință ontologică superioară (citește: „normală”), concretizată aici în pregnanța cu care simt înțelesul de bază al cuvântului, pe care nu îl pot ignora doar de dragul metaforei respective. Prostul gust: o îngroșare (interesată, conștient sau nu) a propriei ființe, în defavoarea perceperii limpezi a celor ce sunt.

Niciun comentariu: